+91-7758832272

Our Team

 • Sachin Ghai

  ZM-Maharashtra,Vidhrbh

 • Praveen Shimpi

  ZM-Maharashtra,Dhule

 • Pushpendra Gupta

  ZM-M.P,Chatarpur

 • Dheeraj Tripathi

  BDO

 • Himanshu Mishra

  BDO

 • Triloki Mishra

  BDO

 • Sartaj Hussain Rizvi

  BDO

 • Deepak Yadav

  BDO (M.P, Indore)

 • Manish Trivedi

  BDO-India

 • Apurva Tiwari

  ZM-M.P,Chattisgarh

 • Viswanath Mishra

  Team Manager

 • Rajat Shukla

  Team Manager

 • Ajeet Borkar

  Team Manager

 • Vikas Yadav

  Team Manager

 • Prasoon Shukla

  Marketing development

 • Prince Pandey

  Consellor

 • Prem Pushkar Yadav

  Consellor

 • Vijay

  Frenchisee Manager

 • Shashank Tripathi

  Examinor